Οδηγίες για τη διαδικασία διαβίβασης myDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ