Ανθρώπινο Δυναμικό

Oι άνθρωποί μας, το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο

Η επιτυχία μίας επιχείρησης πηγάζει από τους ανθρώπους της. Για εμάς στη UNISOFT, οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και την κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για συνεχή πρόοδο, ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Με σταθερή προσήλωση στην επίτευξη καινοτομίας και την παραγωγή προηγμένης τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων-πελατών μας, επενδύουμε στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας.

Η φιλοσοφία μας εκτείνεται σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και τα τμήματα της εταιρείας μας, από τα μέλη της Διοίκησης και τα στελέχη της Εμπορικής Διεύθυνσης έως τους developers και τους ανθρώπους της Υποστήριξης. Μέσα από σύγχρονες δράσεις και πρακτικές, επιδιώκουμε να προσελκύουμε τα πλέον ικανά και αξιόλογα στελέχη της αγοράς, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια και τα εργαλεία ώστε να εξελίσσουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Στη UNISOFT, σεβόμαστε τους ανθρώπους και τον προσωπικό τους χρόνο και ενθαρρύνουμε έμπρακτα την πρωτοβουλία, φροντίζοντας παράλληλα να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον και μία κουλτούρα καινοτομίας και startup επιχείρησης, σε μόνιμη και διαρκή βάση.