Οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση των παραστατικών λόγω του εκτυπωτή αναφοράς