Τη λύση του Capital B.O.S. της Unisoft επέλεξε για τη μηχανογράφηση και τη συνολική υποστήριξή του, το  νέο κατάστημα της αλυσίδας βρεφικών ειδών ΛΗΤΩ στη Ρόδο.

Η Root Informatics, πιστοποιημένος συνεργάτης της Unisoft,  αφού προχώρησε στη μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, προσάρμοσε πλήρως το Capital B.O.S στις ειδικές απαιτήσεις του ΛΗΤΩ και παρείχε την απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό του.

Η ισχυρή και ευέλικτη λειτουργικότητα του Capital B.O.S. επιτρέπει στα στελέχη του καταστήματος ΛΗΤΩ Ρόδου την παρακολούθηση και διαχείριση των ειδών ανά χρώμα-μέγεθος, παρτίδα και serial number, καθώς επίσης και τη real-time αποτύπωση των αποθεμάτων  εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση του βέλτιστου αποθέματος και του ταχύτερου χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών.

Το Capital B.O.S. συνδυάζοντας πλούσια λειτουργικότητα και βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου της λιανικής, απαλλάσσει τα καταστήματα λιανικής  από πρόσθετες επενδύσεις σε εξοπλισμό και χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης ενώ παράλληλα με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μειώνει την πιθανότητα λαθών των στελεχών τους.