Τη λύση Capital B.O.S  της Unisoft  επέλεξε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας της, η Nimico, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον ευρύτερο χώρο των αναλωσίμων και μηχανών γραφείου.

Η Revival Consulting Services S.A, επίσημος συνεργάτης της Unisoft, προχώρησε στην υλοποίηση της πλέον ευέλικτης και ισχυρής λύσης λογισμικού CapitalB.O.S, που καλύπτει πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες εμπορικής διαχείρισης της Nimico, διασφαλίζοντας έτσι ισχυρή λειτουργικότητα και ευκολία στη διαχείριση πλήθους προϊόντων ψηφιακής παραγωγής, χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια.

Το Capital B.O.S  αποτελεί μία ευέλικτη τεχνολογική λύση που προσφέρει ταχύτητα και ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις ανάγκες εταιρικής διαχείρισης της NIMICO ,  απαλλάσσοντάς την από πρόσθετες επενδύσεις σε εξοπλισμό και χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης. Παράλληλα, προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης Nimico σε πραγματικό χρόνο δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας.