Το Capital B.O.S. της Unisoft επέλεξε για τη μηχανογράφηση και τη συνολική υποστήριξή της, η κορυφαία εταιρία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, DATAWAYS AE (Dataways).

Ο πιστοποιημένος συνεργάτης της Unisoft, ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ προχώρησε στη μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη και προσάρμοσε πλήρως τις ισχυρές δυνατότητες και τα μοναδικά πλεονεκτήματα του Capital B.O.S στις ειδικές απαιτήσεις μηχανογράφησης της Dataways.

Το Capital B.O.S. συνδυάζοντας πλούσια λειτουργικότητα και βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου της πληροφορικής, απαλλάσσει τα στελέχη της Dataways από πρόσθετες και χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης, ενώ παράλληλα τους προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων.