Οδηγίες για τη δημιουργία σύνθετων κωδικών αναζήτησης