Το Capital B.O.S. της Unisoft επέλεξε για τη συνολική υποστήριξη και έλεγχο των καθημερινών δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τεχνικών μελετών- κατασκευών ΚΑΜΠΑΝΗΣΠΕΡΟΥΛΗΣ.

Η Business Optimal Software – Φορόζης (www.b-os.gr), επίσημος συνεργάτης της Unisoft,  προχώρησε στη μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, υλοποιώντας σε ελάχιστο χρόνο τη λύση της Unisoft, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας.

Αξιοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητες του Capital B.O.S., η εταιρεία έχει πλέον ενοποιήσει και αυτοματοποιήσει το σύνολο των διαδικασιών της, μειώνοντας το λειτουργικό της κόστος και τις εργατοώρες κατά τουλάχιστον 20%. Παράλληλα τα στελέχη της είναι σε θέση να λάβουν απόλυτα ενημερωμένες αποφάσεις καθώς έχουν real-time ενημέρωση για κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα. Επίσης, το Capital BOS εγγυάται την αυτοματοποιημένη και ασφαλή ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια.