Οδηγίες εγκατάστασης του MS SQL Server ανεξάρτητα από την εγκατάσταση της εφαρμογής