Οδηγίες για την ενημέρωση των τιμών κατά υποκατάστημα στα είδη