Οδηγίες για παραμετροποίηση Κεφάλαιο Start myDATA

Οδηγίες για την εισαγωγή πεδίου barcode στις φόρμες εκτύπωσης των αποδείξεων λιανικής