Η εταιρεία Domosystem ΑΕ, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας συστημάτων ξηράς δόμησης, επέλεξε το CapitalB.O.S της Unisoft για τη μηχανογραφική της υποστήριξη.

Η Domosystem ΑΕ αντιπροσωπεύοντας μερικούς από τους πιο σημαντικούς εγχώριους παραγωγούς στη ξηρά δόμηση (Knauf, ΒΡΒ), όπως και επώνυμους οίκους του εξωτερικού (USG),καθιερώθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της.

Η REVIVAL, πιστοποιημένος συνεργάτης της Unisoft, προχώρησε στην υλοποίηση της πλέον ευέλικτης και ισχυρής λύσης λογισμικού, το Capital B.O.S, που καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες εμπορικής διαχείρισης της Domosystem ΑΕ, διασφαλίζοντας  την ενοποίηση  όλων των λειτουργιών σε μια ενιαία πλατφόρμα, βοηθώντας τα στελέχη της επιχείρησης να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες σε σημαντικά μειωμένο χρόνο προσφέροντας ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Επιπλέον, το Capital B.O.S έδωσε την δυνατότητα στη Domosystem να αυτοματοποιήσει όλες τις εταιρικές της διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να μειώσει το κόστος συντήρησης του μηχανογραφικού της εξοπλισμού, προσφέροντας τη μηχανογραφική υποδομή σε όλους τους τομείς που απαιτεί ο βιομηχανικός & εμπορικός κλάδος.