Οδηγίες για τη διαχείριση πληροφοριών που αφορούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες των διευθύνσεων πελατών, προμηθευτών, υποκαταστημάτων και παραστατικών πώλησης