Οδηγίες για την επίλυση σφάλματος «Error 1069 Server as service»