Πληροφορίες για τα στοιχεία εκτύπωσης σειράς παραστατικού