Οδηγίες για τη σύνδεση απομακρυσμένων σταθμών εργασίας με Capital Server