Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η διαχείριση των δύο διαφορετικών browser του Capital BOS και οι διαφορετικές δυνατότητες του κάθε ενός. Επίσης, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός των ερωτήσεων περιορισμού αλλά και των φίλτρων εγγραφών για τα κυκλώματα του Capital.