Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Τα web services είναι βασισμένα στην τεχνολογία RESTful και χρησιμοποιεί τη μορφή JSON για να ορίσει μια λειτουργία εκτέλεσης καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής CAPITAL BOS με 3rd party εφαρμογές.