Οδηγίες για τo σχεδιασμό ετικέτας draft για θερμικό εκτυπωτή