Οδηγίες για τις Single user (stand-alone) ή Server εγκαταστάσεις του Capital B.O.S.