Παρουσιάζεται η διαχείριση ειδών με serial numbers.

Καταχώρηση απογραφής, αγοράς και πώλησης για είδη με serial numbers και είδος σε εγγύηση. Επιπλέον παρουσιάζονται εξειδικευμένες εκτυπώσεις για serial numbers.