Πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του Capital έναντι των άλλων εφαρμογών