Παρουσιάζεται η διαχείριση ειδών με παρτίδες ( καταχώρηση απογραφής, αγοράς και πώλησης για είδη με παρτίδες) και παρουσιάζονται εξειδικευμένες εκτυπώσεις για τα είδη αυτά.