Οδηγίες σύνδεσης του Capital B.O.S. με τις Λογιστικές εφαρμογές Prosvasis, Atlantis & ΚΕΦΑΛΑΙΟ