Ανακαλύψτε από το Capital B.O.S. τη δυνατότητα χρωματολογίου και μεγεθολογίου, τη διαβάθμιση ειδών κατά μέγεθος καθώς επίσης τη δυνατότητα σε επόμενη χρήση να αλλάζετε χρώματα ή μεγέθη και να διατηρείτε τα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων χρήσεων.

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η δημιουργία ειδών με χρώμα / μέγεθος, η διαχείριση των ειδικών χαρακτηριστικών τους, η καταχώριση απογραφής, αγοράς- πώλησης και οι ειδικές εκτυπώσεις για αυτά τα είδη.