Παρουσιάζεται η δημιουργία ειδών με χρώμα / μέγεθος, η διαχείριση των ειδικών χαρακτηριστικών τους, η καταχώριση απογραφής, αγοράς- πώλησης και τις ειδικές εκτυπώσεις για αυτά τα είδη και ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να σας προσφέρει το Capital B.O.S. †