Πληροφορίες για την αποστολή εγγραφών myDATA στην ΑΑΔΕ

Διαβίβαση εκ νέου παραστατικών και χαρακτηρισμών για 20/01/2022 – 21/01/2022