Το CapitalB.O.S. της Unisoft επέλεξε για τη συνολική υποστήριξη και έλεγχο των καθημερινών δραστηριοτήτων της η επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων BESTCAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Ο Γιώργος Οικονομάκης, επίσημος συνεργάτης της Unisoft, προχώρησε στην υλοποίηση της πλέον ευέλικτης και ισχυρής λύσης λογισμικού Capital B.O.S, που καλύπτει πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες εμπορικής διαχείρισης της BESTCAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διασφαλίζοντας έτσι ισχυρή λειτουργικότητα και ευκολία στη διαχείριση  πλήθους κωδικών και πελατών χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη βοήθεια.

Βασισμένο στην κορυφαία τεχνολογία Business Optimization System, το Capital B.O.S αποτελεί μία σύγχρονη λύση λογισμικού με πρωτοποριακό UI, πλούσια λειτουργικότητα  και απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης. Ενσωματώνοντας πλήθος εργαλείων και εξειδικευμένων χαρακτηριστικών, το Capital B.O.S προσφέρει στη BESTCAR μοναδικά πλεονεκτήματα, θέτοντας νέα πρότυπα λειτουργικότητας και ευχρηστίας στον τρόπο εργασίας.