Η Advanced Consultingεπίσημος συνεργάτης της Unisoft, προχώρησε στην υλοποίηση της ευέλικτης και ισχυρής λύσης λογισμικού Capital B.O.S, που καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ομίλου, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη τόσο της μονάδας παραγωγής όσο και των τριών flagship καταστημάτων.

H λειτουργική πληρότητα του Capital BOS επιτρέπει στην Kourbela να αυτοματοποιήσει πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας την πιθανότητα λαθών. Αξιοποιώντας τα εργαλεία παρακολούθησης κωδικών ειδών ανά χρώμα/μέγεθος, ειδικών χαρακτηριστικών ή ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρισης αγοράς – πώλησης – απογραφής, εξασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση των πρώτων υλών αλλά και ο ταχύτερος χρόνος εκτέλεσης των παραγγελιών.

Παράλληλα, το Capital BOS παρέχει καθημερινά έγκυρη ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελιοληψίας και της τιμολόγησης σε 100 περίπου σημεία στην Ελλάδα και περισσότερα από 23 στο εξωτερικό. Τα ενσωματωμένα εργαλεία Business Intelligence του Capital BOS, παρέχουν στα στελέχη της Kourbela τη δυνατότητα εξαγωγής και αξιοποίησης αναλυτικών στατιστικών πωλήσεων, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με κρίσιμα ζητήματα προμηθειών, παραγωγής, κ.α.

Αξιοποιώντας το Capital BOS, ο όμιλος εταιρειών Kourbela επιτυγχάνει την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται την υποχρεωτική τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ.

Βασισμένο στην κορυφαία τεχνολογία Business Optimization System, το Capital B.O.S αποτελεί μία σύγχρονη λύση λογισμικού με πρωτοποριακό UI, πλούσια λειτουργικότητα  και απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης εξυπηρετώντας ιδανικά τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης.