Οδηγίες για τη Διαχείριση κοινόχρηστου φακέλου όταν ο XServer τρέχει σαν υπηρεσία