Οδηγίες για τη διαχείριση των αποθεμάτων στο Accountant