Οδηγίες για τη δημιουργία barcodes κατά χρώμα και μέγεθος