Τη λύση του Capital B.O.S. της Unisoft επέλεξε για τη μηχανογράφηση και τη συνολική υποστήριξή της εταιρείας σε Ελλάδα και Γερμανία η εταιρεία EM K GENOMED GROUP ΜΟΝ.ΙΚΕ.

Η Genomed, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη παραγωγή καλλυντικών προϊόντων , συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς επίσης και υπηρεσίες γονιδιακού ελέγχου DNA TEST.

Το Capital B.O.S. κάνει το πρώτο του ταξίδι, αφού η Genomed DNA Γερμανίας το επέλεξε στην αγγλική του έκδοση, για την μηχανογράφηση των κεντρικών της γραφείων στο Ντίσελντορφ. Η Unisoft προχώρησε στη μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του πελάτη και παρείχε την απαραίτητη εκπαίδευση στα τμήματα μηχανογράφησης της εταιρείας σε Ελλάδα και Γερμανία.

Αξιοποιώντας την ισχυρή λειτουργικότητα καθώς και τις απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης του Capital B.O.S.,  η Genomed  έχει  αυτοματοποιήσει πλήρως το σύνολο των διαδικασιών της, αυξάνοντας την αποδοτικότητά της , μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το λειτουργικό της κόστος. Παράλληλα τα στελέχη της είναι σε θέση να λάβουν απόλυτα ενημερωμένες αποφάσεις καθώς έχουν real-time ενημέρωση για κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα.