Πωλητές E.R.P. εφαρμογών

Η UNISOFT Α.Ε., εταιρία με ηγετική θέση στην κατασκευή επιχειρηματικού λογισμικού, στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη:

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες  θα ασχοληθούν με την ενημέρωση και την εκπαίδευση των συνεργατών της εταιρίας στις νέες E.R.P. εφαρμογές καθώς και με την επέκταση του δικτύου συνεργατών

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ – TEI με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Οικονομικών
  • Άριστη γvώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση του MS-Office
  • Δυναμικός χαρακτήρας
  • Ευχέρεια στο γραπτό και τον προφορικό λόγο
  • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
  • Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
  • Δίπλωμα οδήγησης

Παρέχουμε άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας έως τις 31/10/2017 στο email hita@unisoft.gr.