Παρουσίαση Εταιρείας

Η UNISOFT είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού στην Ελλάδα.

Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή και εμπορία τυποποιημένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, πάνω από 45.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί κάθε τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό λειτουργούν, αποφασίζουν και δρουν με λογισμικό της UNISOFT.

Σήμερα, ανάμεσα στους πελάτες της, βρίσκονται κορυφαίες εταιρείες του εμπορίου, της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών και του δημοσίου τομέα.

Η UNISOFT έχει επανδρωθεί με το καλύτερο πνευματικό κεφάλαιο της χώρας. Πιστή σε μια στρατηγική που έχει γίνει πια παράδοση, παρουσιάζει πρώτη κάθε νέα τεχνολογία που σχετίζεται με το Business Software.

Η κορυφαία ποιότητα -πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO/IEC 27001:2013 -σε όλους τους τομείς, εξηγεί τη ραγδαία ανάπτυξη της UNISOFT. Η εξαιρετική επιχειρηματική και οικονομική εικόνα της εταιρείας είναι αποτέλεσμα μιας και μόνο βασικής αρχής που παραμένει σταθερή:

Πίσω από κάθε επιτυχηµένη επιχείρηση κρύβεται µια εφαρµογή µας