Νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η UNISOFT, αξιοποιώντας πλήρως την cloud υπηρεσία ECOS E-Invoicing της SoftOne, προσφέρει στους πελάτες της να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησής τους, με την αποστολή, διαχείριση και αρχειοθέτηση αυθεντικοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών.

Η υπηρεσία αξιοποιεί το μοντέλο SaaS (Software as a Service) και βασίζεται στις υποδομές του Microsoft Azure, απαλλάσσοντας τους εκδότες τιμολογίων / παραστατικών από την εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και παρακολούθησή τους, δίνοντας ιδιαίτερες δυνατότητες διαχείρισης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυτπα (Ε.Λ.Π.).

Αυξάνει την παραγωγικότητα και εξοικονομεί έως και 80% του κόστους επεξεργασίας των παραστατικών, μετατρέποντας τη τιμολόγηση σε εύκολη, άμεση και αυτοματοποιημένη διαδικασία, με ένα κλικ από τις εφαρμογές ATLANTIS E.R.P. & ATLANTIS Entry E.R.P., αποστέλλοντας ταχύτατα τιμολόγια ή/και άλλα παραστατικά μέσω Internet.