Η UNISOFT ανήκει στον κλάδο παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1) Τυποποιηµένο Λογισµικό & Παροχή Υπηρεσιών

Business software για επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση στους τομείς:

  • Οικονομικής Διαχείρισης
  • Εμπορικής Διαχείρισης
  • Παραγωγής
  • Προγραμματισμού Παραγωγής – MRP
  • Παροχής Υπηρεσιών
  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας
  • Business Intelligence
  • CRM
  • CMS, e-Commerce

Κλαδικές εφαρμογές λογισμικού (ένδυση – υπόδηση, λιανικό εμπόριο, αντιπροσωπείες -συνεργεία αυτοκινήτων)

Υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης & υποστήριξης στους πελάτες των παραπάνω προϊόντων, για την αξιοποίηση και τη συνεχή εξέλιξη των πληροφοριακών τους συστημάτων.

2) Συστήµατα ERP Ιδιωτικού & ∆ηµόσιου Τοµέα

Υλοποίηση ERP projects μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (Ανάλυση απαιτήσεων, Παραμετροποίηση, Customization, Υλοποίηση)

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε μεγάλους πελάτες ή/και εξειδικευμένους τομείς (Δημόσιος τομέας & ΟΤΑ, Τομέας υγείας)