Ανθρώπινο δυναμικό

Η UNISOFT επανδρώνεται από επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων, οι περισσότεροι κάτοχοι πανεπιστημιακών ή/και μεταπτυχιακών τίτλων. Εργάζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον που αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και δίνει συνεχώς τη δυνατότητα σε νέες ιδέες, να δοκιμαστούν και να πετύχουν.

Η UNISOFT επιλέγει στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία αλλά και ανοικτό πνεύμα. Οργανώνει συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα και διασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο η γνώση διαχέεται γρήγορα.